Home

NEWS 2016

Made in Roath -Red Route Lead Artist

30th April – 1st May 2016

Merthyr to Cardiff

Sean Puleston Hoi Polloi RedRoute 2016 for web

IMG_9780 for web

IMG_9691forweb

STAMP – Celf yn y Castell / Art in the Castle

13th – 15th May 2016

Caernarfon Castle

www.stampcastell.tumblr.com

Un or nifer badge mock up

Mae gwaith Sean Puleston yn archwilio’r modd y mae cymunedau’n dod at ei gilydd o gwmpas syniadau a sut mae gwrthrychau a gofodau yn dod yn eiconau ar gyfer syniadau diwylliannol a gwleidyddol ehangach. Mae ei gorff diweddaraf o waith yn cymryd ysbrydoliaeth o Gwrthryfel Merthyr, gan ganolbwyntio ar symbol y faner goch, byrbwylltra’r ystum cychwynnol a’r dylanwad y gall darn bach o ddeunydd diangen ennill.

Mae “Un o’r nifer” yn rhan o gyfres o fathodynnau a ddatblygwyd mewn ymdrech i ddosbarthu negeseuon mor eang ag y bo modd. Gall y bathodynnau eu gwisgo gan unrhyw un, lledaenu neges o undod a hyrwyddo balchder hunaniaeth, iaith a diwylliant, gan helpu syniadau newydd ffunnu y tu allan i’r digwyddiadau diwylliannol a’u hysbrydolodd.

Sean Puleston’s work explores how communities gather round ideas and how objects and spaces become icons for broader cultural and political ideas. His latest body of work takes inspiration from the Merthyr Rising, focusing on the symbol of the red flag, the impulsiveness of the initial gesture and the influence a small piece of unwanted material can gain.

“One of the many” is part of a series of badges developed in an effort to appropriate titles and distribute them as widely as possible. The badges can be worn by anyone, spreading a message of solidarity out from a single point while promoting pride in identity, language and culture, helping new ideas have prosperity outside of the cultural events that inspired them.